1397/05/03

١٥،١٤،١٣ بهمن ماه سال ١٣٩٥ محل دفتر بنیاد آراسته با برگزاری یازدهمین بازارچه خیریه جهت حمایت از دانشجویان .....

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

تماشاخانه پالیز با اجرای نمایش " ماتریوشکا " با هنرمندی پارسا پیروزفر به نفع بنیاد آراسته پذیرای تماشاگران هنردوست...

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

بنیاد آراسته جشن ازدواج نه زوج از دانشجویان تحت حمایت خود را با شکوه تر از سالهای پیش در یکی از تالارهای زیبا ....

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

کار نیکو کردن از پر کردن است.

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

در تاریخ 1395/08/23 تئاتر پنج ثانیه برف در یک سانس به نفع دانشجویان تحت حمایت موسسه خیریه آراسته در تالار ...

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

به نام آنکه گل را رنگ و بو داد .... بنیاد آراسته که هدفش پرورش استعداد و ارج نهادن به ارزشهای انسانی جوان هاست ....

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

شمس پرنده به کارگردانی پری صابری و با بازی محمد حاتمی، سیروس اسنقی و ... در تاریخ 1395/07/03 در کاخ سعد....

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

سپاس، خالقی را سزاست که توفیق درک بهاری دیگر از هنگامه ضیافت وصل را نصیبمان ساخت . بنیاد خیریه آراسته سه ....

بیشتر بخوانید...
1397/05/03

چه مقدس است دستی که پنجرهای به سوی نور می گشاید، چنین دستان را سپاس نشاید، که عشق کفایت است و نهایت...

بیشتر بخوانید...