فعالیت های امین آراسته

موسسه خیریه آراسته در ابتدا با فعالیت های عمرانی نظیر ساخت مدارس، دانشگاه و خوابگاه پا به عرصه نیکو کاری گذاشت. پس از تعیین رسالت اعضای موسسه به حمایت تحصیلی از جوانان و نوجوانان پرداخت. 

در این عرصه موسسه خیریه آراسته با برگزاری همایش ها کنسرت ها و سایر ایونت ها، توزیع ارزاق و سایر کمک ها، برگزاری کلاس های آموزشی و ... توانسته است دانش آموزان و دانشجویان را در امر تحصیل حمایت نموده و دریچه ای برای پیشرفت علم در جامعه را بگستراند.