بیانیه چشم اندازامین آراسته

خیریه امین آراسته در نظر دارد تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد دانش آموزان و دانشجویان خود را به تعداد ۳۰۰ نفر افزایش دهد و امیدوار است افراد بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.