• پرداخت آنلاین

  برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را ابه صورت آنلاین واریز کنید

  پرداخت آنلاین
 • پرداخت حضوری

  برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق شماره کارت موسسه واریز کنید

  آدرس ما تهران، زعفرانیه خیابان آصف، میدان اعجازی، نبش کوچه میرزایی، ساختمان صفا 2 - طبقه اول واحد3

 • کد ussd

  برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق کد ussd موسسه واریز کنید


  # 77 * 86 * 788 *

 • کارت به کارت

  برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق شماره کارت موسسه واریز کنید شماره کارت:7680-1439-8610-6219 بانک سامان

 • شماره حساب

  برای همیاری جوانان با استعداد کشور می توانید کمک های نقدی خود را از طریق شماره حساب های موسسه واریز کنید شماره حساب:1-440007-810-804 بانک سامان