شرایط پذیرش

دانشجوی عزیز
موسسه امین آراسته هرساله تعداد زیادی تقاضا، برای پذیرش دانشجویان متقاضی کمک هزینه تحصیلی دریافت می کند. این موسسه در انتخاب دانشجویان مستعد به نکات زیر توجه می کند:

  • دستاوردهای تحصیلی
  • سابقه کاری
  • وضعیت خانوادگی

در صورت احراز شرایط زیر، نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست اقدام نمایید:

  • دانش آموز سال سوم دبیرستان در حال تحصیل در مدرسه دولتی و نمونه دولتی با معدل بالاتر از 18
  • دانشجوی کارشناسی در حال تحصیل در یکی از دانشگاه های معتبر کشور (پذیرش در دانشگاه باید از طریق آزمون ورودی انجام شده باشد) با معدل بالاتر از 16
  • دانشجوی کارشناسی ارشد در حال تحصیل در دانشگاه های دولتی با معدل بالاتر از 15
  • دانشجوی دکتری در حال تحصیل در دانشگاه های دولتی معرفی شده از دانشگاه مربوطه

لازم به ذکر است که شرایط احراز کمک هزینه تحصیلی امین آراسته، با شاخص های ارزیابی موسسه بررسی خواهد شد و در صورت انطباق با معیارهای موسسه، فرد متقاضی متناسب با گروه تحصیلی خود از کمک هزینه تحصیلی بهره مند خواهد شد.

تماس با امور دانشجویی :
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 16 بعدازظهر
02122170638
02122423395
info.arastehcharity@gmail.com

فرم عضویت

اطلاعات فردی