علاوه بر امور تحصیلی به کیفیت زندگی و ازدواج دانشجویان نیز اهمیت میدهد و در این راستا گام هایی نیز برداشته است.

خدمات 

ازدواج

کمک هزینه شروع زندگی

اهدای جهیزیه

برگزاری جشن عروسی

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.