بیانیه ماموریتموسسه خیریه آراسته

خیریه امین آراسته تمرکز خود را بر حمایت از محصلین با استعداد کم برخوردار گذاشته است و ماموریت خیریه آراسته این است که هیچ دانش آموز و دانشجوی مستعد بی بضاعتی از تحصیل بازنماند.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.