مدیرعاملموسسه خیریه آراسته

مدیرعامل موسسه امین آراسته
جناب آقای یونس شیراوند
_
یونس شیراوند در آذر ۶۶ در شهر خـرم آباد بدنیا آمد. او دارای مدرک کـارشناسی و کـارشناسـی ارشد مـدیریت و برنامه ریزی و فارغ التحصیل DBA و کاندیدای CFA می باشد. از سال ۹۳ تا ۹۵ به عنوان مسئول امور دانشجویی در خیریه امیـن آراستـه مشغول بکـار شـد، سپس در سال ۹۵ تا ۹۷ مـدیر فروش شـرکت نیک ویژن بود و پس از آن از سـال ۹۷ تاکنون مدیر عامل خیریه امین آراسته می باشد.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.