پذیرش
بورسیه


روند تحت حمایت قرار گرفتن


فرم پذیرش


شرایط پذیرش

شرایط پذیرش

  • نیازمند بودن دانش آموز
  • مقطع یازدهم و دوازدهم
  • معدل بالای ۱۷
  • علاوه بر شروط بالا، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ایده های کارآفرینی، اختراع و ….به عنوان امتیاز در نظر گرفته می شود

  • نیازمند بودن دانشجو
  • تحصیل در دانشگاه سراسری فقط روزانه
  • معدل بالای ۱۷
  • علاوه بر شروط بالا، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ایده های کارآفرینی، اختراع و ….به عنوان امتیاز در نظر گرفته می شود

منظور از نیازمند بودن بدسرپرست یا بی سرپرست بودن شخص متقاضی می باشد

روند تحت حمایت قرار گرفتن

خیریه امین آراسته به منظور تحت حمایت گرفتن دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت، پس از دریافت درخواست از جانب محصلین، طی فرایندی نظام مند و سازمان یافته و مطابق با دستورالعمل شناسایی و نحوه حمایت خیریه امین آراسته، اقدامات لازم را آغاز می کند. مراحل پذیرش شامل مصاحبه تلفنی با محصل، مراجعه مددکار به محل زندگی مددجو با حفظ کرامت انسانی آنها و مشاهدات میدانی انجام خواهد شد. این مراحل برای اطمینان حاصل کردن از دارا بودن شرایط لازم مطابق مقررات در خصوص با استعداد بودن و نیازمند بودن متقاضیان پذیرش، به دقت انجام می شود. در نهایت در صورتیکه محصل شرایط لازم را دارا باشد، تحت پوشش خیریه امین آراسته قرار می گیرد.

دریافت درخواست بررسی اولیه پرونده


بررسی تلفنی و احراز هویت


بازدید میدانی


بررسی نهایی پرونده در کمیسیون آموزشی


تکمیل پرونده(ارسال مدارک به صورت پستی)


تشکیل پرونده


شروع حمایت

فرم پذیرش

درخواست شما با موفقیت ارسال شد و پس از 24 ساعت همکاران ما با شما تماس برقرار می کنند.